NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ MÁI ẤM

Hướng đến ngày lễ tôn vinh mái ấm Gia đình Việt Nam 28/6, từ ngày 28/6 – 2/7/2017, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TP.HCM), Trung tâm thể thao tổng hợp và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Vietopia phối hợp với Ban quản lý đường sách Nguyễn Văn Bình tổ chức chương trình “Ngày hội gia đình Việt Nam

 

 ©2018 Vietopia. All Rights Reserved. Designed By iSNPT

Search