Vietopia được xây dựng và thiết kế để tạo điều kiện học tập cho trẻ em thông qua các hoạt động đóng vai sinh động và đầy hào hứng. Bài học trên lớp phản ánh nghề nghiệp thực tế trong xã hội. Trẻ em có thể mong đợi để đạt được kết quả học tập sau đây:

 • Xây dựng tính độc lập & trách nhiệm
 • Nâng cao kỹ năng truyền thông & xã hội
 • Thúc đẩy sáng tạo & tư duy logic
 • Kỹ năng quản lý tài chính

Các hoạt động đóng vai của Vietopia bao gồm 10 ngành nghề:

 • Y tế
 • Giao thông vận tải
 • Văn hóa – Nghệ thuật – Giáo dục – Đào tạo
 • Thương nghiệp - Dịch vụ
 • Hành chính
 • Xây dựng – Năng lượng – Nội thất
 • Dinh dưỡng và đồ uống
 • Sản xuất
 • Khoa học và công nghệ
 • Nông – Lâm - Ngư

Mỗi hoạt động đóng vai đặc biệt là tập trung vào quá trình học tập thông qua kinh nghiệm, tạo điều kiện của thành viên trong nhóm được đào tạo về kết quả học tập tối ưu.

Vietopia là mô hình giáo dục nhập vai giúp trẻ em tìm hiểu về các nghề nghiệp và vai trò của mỗi cá thể trong xã hội. Vietopia được thiết kế như một thành phố thực hoàn chỉnh.

©2017 Vietopia. All Rights Reserved. Designed By iSNPT

Search