Giá trị giáo dục

Vietopia được xây dựng và thiết kế để tạo điều kiện học tập cho trẻ em thông qua các hoạt động đóng vai sinh động và đầy hào hứng. Bài học trên lớp phản ánh nghề nghiệp thực tế trong xã hội. Trẻ em có thể mong đợi để đạt được kết quả học tập sau đây:

 • Xây dựng tính độc lập & trách nhiệm
 • Nâng cao kỹ năng truyền thông & xã hội
 • Thúc đẩy sáng tạo & tư duy logic
 • Kỹ năng quản lý tài chính

Các hoạt động đóng vai của Vietopia bao gồm 10 ngành nghề:

 • Y tế
 • Giao thông vận tải
 • Văn hóa – Nghệ thuật – Giáo dục – Đào tạo
 • Thương nghiệp - Dịch vụ
 • Hành chính
 • Xây dựng – Năng lượng – Nội thất
 • Dinh dưỡng và đồ uống
 • Sản xuất
 • Khoa học và công nghệ
 • Nông – Lâm - Ngư
©2018 Vietopia. All Rights Reserved. Designed By iSNPT

Search