Giá vé

Người lớn: 90,000 VNĐ
Trẻ em:
Ngày thường: 190,000 VNĐ
Cuối tuần, ngày lễ: 280,000 VNĐ