Thời gian mở cửa

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017

 

- OFF các ngày thứ 2 hàng tuần: 4, 11, 18, 25/12/2017

-  Các ngày còn lại hoạt động bình thường.

+ Ngày thường: hoạt động từ 8 giờ - 16 giờ

+ Thứ 7, chủ nhật: hoạt động từ 9 giờ - 19 giờ