Giá trị giáo dục

Vietopia được xây dựng và thiết kế để tạo điều kiện học tập cho trẻ em thông qua các hoạt động đóng vai sinh động và đầy hào hứng. Bài học trên lớp phản ánh nghề nghiệp thực tế trong xã hội. Trẻ em có thể mong đợi để đạt được kết quả học tập sau đây:

  • Xây dựng tính độc lập & trách nhiệm
  • Nâng cao kỹ năng truyền thông & xã hội
  • Thúc đẩy sáng tạo & tư duy logic
  • Kỹ năng quản lý tài chính

Các hoạt động đóng vai của Vietopia bao gồm 6 khoa:

  • Giáo dục thể chất
  • Điện tử - Viễn thông
  • Dinh dưỡng thực phẩm
  • Truyền thông
  • Vận tải - Xây dựng
  • Năng khiếu - Nghệ thuật
CÔNG TY CỔ PHẦN HIMLAM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ EM VIỆT
KHU VUI CHƠI GIÁO DỤC & HƯỚNG NGHIỆP VIETOPIA
Số 2-4 đường số 9, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM
Email: info@vietopia.com.vn

PHÒNG KINH DOANH

Hỗ trợ khách đoàn:

0906 642 677

PHÒNG KINH DOANH

Hợp tác kinh doanh:

0909 246 377

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

& QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

0903 764 977

PHẢN ÁNH

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

0903 957 913

Search