QUY ĐỊNH TRONG KHU GIÁO TRÍ VIETOPIA - Quy trình nhập cảnh

Article Index

V. Quy trình nhập cảnh

1. Mua vé tại quầy

  • Kiểm tra hóa đơn và nhận giấy nhập cảnh
  • Mang giấy nhập cảnh đến quầy đeo vòng

2. Tại quầy đeo vòng

  • Phụ huynh được mang vòng định vị trước
  • Trẻ em đi kèm sẽ được mang vòng định vị sau
  • Trẻ được phát tấm cheque để đổi tiền Vido

3. Di chuyển đến ngân hàng

  • Trẻ lấy tấm cheque để đổi 20 Vido tham gia hoạt động Pavilion trong Vietopia
CÔNG TY CỔ PHẦN HIMLAM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ EM VIỆT
KHU VUI CHƠI GIÁO DỤC & HƯỚNG NGHIỆP VIETOPIA
Số 2-4 đường số 9, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM
Email: info@vietopia.com.vn

PHÒNG KINH DOANH

Hỗ trợ khách đoàn:

0906 642 677

PHÒNG KINH DOANH

Hợp tác kinh doanh:

0909 246 377

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

& QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

0903 764 977

PHẢN ÁNH

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

0903 957 913

Search