KHOA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM

Công việc: Đầu bếp (Học viên)

Tìm hiểu về dinh dưỡng và chế biến các món ăn với nguyên liệu và công thức được cung cấp

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] HỌC VIỆN ẨM THỰC