KHOA GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Công việc: Tiếp viên hàng không

Tìm hiểu về vai trò của tiếp viên hàng không trong chuyến bay và thực hành hướng dẫn và phục vụ hàng khách chuyến bay

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG