KHOA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM

Công việc: Chuyên viên sản xuất

Tìm hiểu quy trình sản xuất snack và tự thiết kế bao bì của riêng trẻ

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH