KHOA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM

1.Công việc: Chuyên viên sản xuất

Tìm hiểu về cà phê và cách chế biến hạt cà phê

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] NHÀ MÁY SẢN XUẤT COFFEE