KHOA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM

Công việc: Chuyên viên sản xuất

Tìm hiểu về các thành phần và cách sản xuất ra nước giải khát

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT