KHOA GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Công việc: Bác sĩ chuẩn đoán

Tìm hiểu vì sao chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và học cách tự kiểm tra sức khỏe của mình qua bài thực hành khám bệnh tổng quát.

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] PHÒNG KHÁM ĐA KHOA