KHOA GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Công việc: Nha sĩ

Học cách chăm sóc và bảo vệ răng miệng hiệu quả
Khám và điều trị răng miệng cho bệnh nhân

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] PHÒNG KHÁM NHA KHOA