KHOA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM

Công việc: Kỹ Sư Sản Xuất

Cùng tham gia vào quá trình sản xuất sữa từ nông trại đến nhà máy để tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] RESORT BÒ SỮA