KHOA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM

1.Công việc: Nhân viên thu ngân

Kiểm tra lại hàng hóa và thực hiện thanh toán cho khách

2. Công việc: Nhân viên trưng bày sản phẩm

Trưng bày sản phẩm hàng hóa trong siêu thị

3. Công việc: Khách hàng

Tìm mua sản phẩm theo nhu cầu

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] SIÊU THỊ