KHOA AN NINH – TƯ PHÁP

Công việc: Lính cứu hỏa

• Học về lòng dũng cảm và vai trò của những người lính cứu hỏa khi xảy ra cháy nổ trong thành phố.
• Tập luyện những kỹ thuật cơ bản để xử lý đám cháy

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] SỞ PCCC