KHOA AN NINH – TƯ PHÁP

Công việc: Điều tra viên

Tìm hiểu về công việc của những cảnh sát làm điều tra tại hiện trường và tham gia giải quyết một vụ án mô phỏng, tìm kiếm manh mối và truy tìm thủ phạm

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TỔ ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG