KHOA THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

  1. Công việc: Phóng viên
    Học cách thu thập các tin tức và sự kiện diễn ra tại Vietopia để viết một bài báo hấp dẫn.
  2. Công việc: Họa sĩ vẽ truyện tranh
    Tìm hiểu công việc của một họa sĩ vẽ truyện tranh và sáng tạo những mẫu chuyện hấp dẫn, vui nhộn
  3. Công việc: Biên tập viên
    Tìm hiểu về cách chỉnh sửa và trình bày bài viết trên báo
Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TÒA SOẠN BÁO