KHOA GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

  1. Công việc: Nhân viên bơm xăng

Cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện giao thông theo định lượng nhất định.
Hướng dẫn các bé về an toàn cháy nổ tại trạm xăng

2. Kỹ sư Dịch vụ Kỹ thuật

Học cách chăm sóc và bảo vệ răng miệng hiệu quả
Khám và điều trị răng miệng cho bệnh nhân

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRẠM DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG XE