KHOA GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Công việc: Nhân viên lái tàu

Tìm hiểu về cách vận hành của tàu điện thông qua điều khiển mô phỏng

 

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRẠM TÀU ĐIỆN