KHOA GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Công viêc: Nhân viên thiết kế ô tô

Tìm hiểu về nhu cầu của người dùng và thiết kế một chiếc xe phù hợp kiểu dáng, nhu cầu của khách hàng

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRUNG TÂM THIẾT KẾ Ô TÔ