KHOA NĂNG KHIẾU – NGHỆ THUẬT

Công việc: Người mẫu (Học viên)

Tập luyện cách để trở thành người mẫu và biểu diễn trên sân khấu

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGƯỜI MẪU