KHOA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công việc: Chuyên viên nghiên cứu

Nghiên cứu và tìm hiểu về hệ tiêu hóa, về lợi khuẩn và hại khuẩn trong hệ thống tiêu hóa

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] VIỆN NGHIÊN CỨU SINH HỌC