KHOA NĂNG KHIẾU – NGHỆ THUẬT

Công việc: Nhà thiết kế thời trang

Thiết kế và sáng tạo cùng với những mẫu vải có sẵn để tạo nên những bộ trang phục thời trang độc đáo

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] XƯỞNG THIẾT KẾ THỜI TRANG