Chấp hành nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y Tế, UBND TP HCM; căn cứ theo diễn biến của Đại dịch Covid 19, Khu vui chơi Giáo dục và Giải trí Vietopia tạm ngưng hoạt động từ ngày 30/1/2021 cho đến khi có thông báo mới nhất.

Ngay khi hoạt động trở lại, Vietopia sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động ấn tượng, thú vị đến các Bé và Gia đình.

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại!

———————-

Comlying with the recommendations of The Prime Minister, The Ho Chi Minh City People’s Committee as well as backfilling the covid-19, Vietopia is pleased to announce that it will be temporarily closed from 31 st jan 2021 until further notice.

Once back in operation, Vietopia will continue to bring several impressive and interesting activities to your Children and Families.

Sincerely thank you and see you soon!

Hoạt động của VietopiaTHÔNG BÁO ĐÓNG CỬA DO DỊCH COVID 2019