Công ty Cổ phần Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt.

Địa chỉ: Số 02-04 Đường số 9, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản:

1. Tài sản thẩm định giá: Quyền sử dụng đất diện tích 4215,6 m2 thuộc thửa đất số 202 tờ bản đồ số 69, 71 tọa lạc tại phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Cổ phần Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt.

2. Tiêu chí lựa chọn thẩm định giá tài sản gồm các tiêu chí sau:

– Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

– Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

– Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá đối với loại tài sản;

– Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả;

– Năm lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản;

– Thù lao dịch vụ thẩm định giá tài sản phù hợp với tình hình thực tế của tài sản được thẩm định (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản,…),

– Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thẩm định giá viên…).

3. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

– Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

– Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá.

* Lưu ý: Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá:

  • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Số 02-04 Đường số 9, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Bà Đàm Thị Hà Anh – 028 6268 1777

Kính mời các tổ chức đáp ứng điều kiện, có nhu cầu nộp hồ sơ.

Tin tứcSự kiện nổi bậtTHÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN