Chắc hẳn trong tâm trí mỗi người còn in sâu những trò chơi trẻ con như là đóng vai bác sỹ, chú bộ đội, kỹ sư.. những hình ảnh này sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp đi theo ta suốt cuộc đời. Từ những trò chơi tưởng đơn giản đó mà bao cậu bé đã ước mơ, đã lớn lên, đã trưởng...