Thông cáo báo chí

GIỜ MỞ CỬA THÁNG 12.2023

GIỜ MỞ CỬA THÁNG 12.2023

CẬP NHẬT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VIETOPIA THÁNG 12/2023 Thứ 2: Đóng cửa Thứ 3 đến thứ 6: Mở cửa từ 8:00 đến 16:00 Thứ 7, Chủ nhật: Mở cửa từ 9:00 đến 17:00 Lưu ý:  Lịch hoạt động có thế thay đổi theo tháng Quầy vé sẽ đóng trước giờ đóng cửa 1...

GIỜ MỞ CỬA THÁNG 11.2023

GIỜ MỞ CỬA THÁNG 11.2023

CẬP NHẬT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VIETOPIA THÁNG 11/2023 Thứ 2: Đóng cửa Thứ 3 đến thứ 6: Mở cửa từ 8:00 đến 16:00 Thứ 7, Chủ nhật: Mở cửa từ 9:00 đến 17:00 Lưu ý:  Lịch hoạt động có thế thay đổi theo tháng Quầy vé sẽ đóng trước giờ đóng cửa 1...

GIỜ MỞ CỬA THÁNG 10.2023

GIỜ MỞ CỬA THÁNG 10.2023

CẬP NHẬT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VIETOPIA THÁNG 10/2023 Thứ 2: Đóng cửa Thứ 3 đến thứ 6: Mở cửa từ 8:00 đến 16:00 Thứ 7, Chủ nhật: Mở cửa từ 9:00 đến 17:00 Lưu ý:  Lịch hoạt động có thế thay đổi theo tháng Quầy vé sẽ đóng trước giờ đóng cửa 1 tiếng  ...

Tin tứcThông cáo báo chí