Book vé Vietoppia Lưu ý: 1. Vietopia không thể đổi ngày hay hoàn phí vé điện tử sau khi book thành công. 2. Chương trình giảm giá chỉ áp dụng cho hình thức mua vé và thanh toán online 3. Tên đăng nhập là tên viết liền không dấu, không dấu cách. - Pass phải có chứa số,...