KHOA NĂNG KHIẾU – NGHỆ THUẬT

Trở thành những ca sĩ và tham gia biểu diễn đường phố cùng các huấn luyện viên tại thành phố Vietopia

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] CLB ÂM NHẠC