KHOA THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Công việc: Phát thanh viên

Tìm hiểu vai trò của phát thanh viên radio và đọc các bản tin trên đài phát thanh

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] ĐÀI PHÁT THANH