KHOA THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Công việc: Biên Tập Viên

Trở thành một Biên Tập Viên cho một chương trình TV

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi, liên hệ bàn thông tin để biết thêm chi tiết

Hotline:  0903 853 391

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] ĐÀI TRUYỀN HÌNH