KHOA GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Công việc: Nhân viên vệ sinh kính nhà cao tầng

Sử dụng hệ thống trục nâng và thang chuyên dụng để di chuyển lên cao và làm sạch bề mặt kính của tòa nhà

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] DỊCH VỤ VỆ SINH NHÀ CAO TẦNG