KHOA GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Tham gia các trò chơi tại quảng trường như kéo co, nhảy bao bố, đôi hài vạn dặm, ai nhanh hơn…

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT QUẢNG TRƯỜNG