KHOA NĂNG KHIẾU – NGHỆ THUẬT

Công việc: Diễn viên

Tìm hiểu về các vai diễn và tham gia vào một vở diễn tại nhà hát Vietopia

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU