KHOA NĂNG KHIẾU – NGHỆ THUẬT

Công việc: Nghệ nhân gốm

Trở thành những nghệ nhân làm gốm, thực hành tạo hình các tác phẩm bằng gốm trong cuộc sống

Công việc: Họa sĩ

Trở thành những họa sĩ, sáng tác những bức tranh theo chủ đề

 

Hoạt động của Vietopia[MÔ HÌNH] TT MỸ NGHỆ GỐM – MỸ THUẬT