Hoạt động của Vietopia

[MÔ HÌNH] SIÊU THỊ

[MÔ HÌNH] SIÊU THỊ

KHOA DINH DƯỠNG THỰC PHẨM 1.Công việc: Nhân viên thu ngân Kiểm tra lại hàng hóa và thực hiện thanh toán cho khách 2. Công việc: Nhân viên trưng bày sản phẩm Trưng bày sản phẩm hàng hóa trong siêu thị 3. Công việc: Khách hàng Tìm mua sản phẩm theo nhu...

Hoạt động của Vietopia